لیست انجمن های علمی ایران

 

لیست انجمن های علمی ایران

 

 

انجمن علوم سیاسی ایران

http://www.ipsa.ir

انجمن ارزيابي محيط زيست ايران
http://www.iraneia.ir/

انجمن اقتصاد انرژی ایران
http://www.iraee.org/

انجمن اقلیم شناسی ایران
http://www.asi.org.ir/

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
http://iranethics.irost.org/

انجمن ایرانی تعلیم و تربیت

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
http://www.iaal.ir/

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
http://www.irasis.ir/

انجمن بازرگانی ایران
http://www.isca.ir/

انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران
http://www.icda.org.ir/

انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران

انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
http://www.iapess.ir/

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
http://www.ispl.ir/

انجمن ترویج علم ایران

انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران
http://www.aeea.ir/

انجمن تنظيم خانواده
http://www.fpairi.org/

انجمن جامعه شناسی ایران
http://www.isa.org.ir

انجمن جغرافيدانان ايران
http://www.iga.ir

انجمن جمعيت توسعه علمي ايران
http://asdi.irost.org/

انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
http://iranianasp.org/

انجمن روان شناسي ايران
http://iranpa.org/

انجمن ژئوپلیتیک ایران

انجمن ژنتيک ايران
http://genetics.ir

انجمن علمي اديان و عرفان تطبيقي
http://www.aeae.blogfa.com/

انجمن علمي اقتصاد بازرگاني
http://ecopgu.wordpress.com/

انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران
http://www.healtheconomics.ir/

انجمن علمي بانکداران
http://bankers.mihanblog.com/

انجمن علمي روان شناسی بالینی ایران
http://www.irancpa.org

انجمن علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانشكده مخابرات
http://afava.ir/news.php

انجمن علمي كتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکي ایران
http://www.imla.ir/

انجمن علمي مدارک پزشکي ايران
http://dme.hbi.ir/imra/

انجمن علوم مدیریت ایران
http://www.iams.ir/

انجمن فناوري‌هاي بومي ايران (اِفبا)
http://www.efba.ir/

انجمن کامپيوتر ايران
http://www.csi.org.ir/

انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ایران
http://www.ilisa.ir/

انجمن مدیریت اجرائی ایران
http://www.iema.ir/

انجمن مدیریت ایران
http://www.iranmanagement.org/

انجمن مديريت پروژه ايران
http://www.ipma.ir/

انجمن مشاوران علمي اقتصاد
http://escg-pnu.pib.ir/

انجمن مشاوره ایران
http://www.ircounseling.org/

آخرین بروزرسانی (پنجشنبه ، 10 اسفند 1391 ، 20:01)

+ نوشته شده توسط رضوانه مجیدی & سید علی باقری قادیکلایی در پنجشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۱ و ساعت 19:57 |


Powered By
BLOGFA.COM